Zarządzenie Burmistrza nr 1308/190/17 w sprawie zatwierdzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Mikołowie