Zarządzenie Burmistrza nr 1307/189/17 w sprawie wprowadzenia Zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów