Zarządzenie Burmistrza nr 1304/186/17 w sprawie zmian w  planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok