Zarządzenie Burmistrza nr 1303/185/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok