Zarządzenie Burmistrza nr 1300/182/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok