Zarządzenie Burmistrza nr 1298/180/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę