Zarządzenie Burmistrza nr 1295/177/17 w sprawie powołąnia komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska Dyrektorów: Przedzkoli nr 1 i nr 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie