Zarządzenie Burmistrza nr 1293/175/17 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej dzielnicy Mikołowa – Rety-Goj