Zarządzenie Burmistrza nr 1287/169/17 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła