Zarządzenie Burmistrza nr 1285/167/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok