Zarządzenie Burmistrza nr 1284/166/17 w sprawie sprzedaży działek położonych w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice