Zarządzenie Burmistrza nr 1281/163/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46