Zarządzenie Burmistrza nr 1278/160/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok