Zarządzenie Burmistrza nr 1270/152/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok