Zarządzenie Burmistrza nr 1269/151/17 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mikołów