Zarządzenie Burmistrza nr 1268/150/17 w sprawie opłat za korzystanie z lodowiska na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY”