Zarządzenie Burmistrza nr 1266/148/17 w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant”