Zarządzenie Burmistrza nr 1264/146/17 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok