Zarządzenie Burmistrza nr 1262/144/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę