Zarządzenie Burmistrza nr 1258/140/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mikołów