Zarządzenie Burmistrza nr 1255/137/17 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z wpisem oraz zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych