Zarządzenie Burmistrza nr 1254/136/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok