Zarządzenie Burmistrza nr 1253/135/16 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok