Zarządzenie Burmistrza nr 1251/133/16 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Mikołowie na rok 2018