Zarządzenie Burmistrza nr 1250/132/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok