Zarządzenie Burmistrza nr 1249/131/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok