Zarządzenie Burmistrza nr 1248/130/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok