Zarządzenie Burmistrza nr 1247/129/17 w sprawie powołania pierwszego Zastępcy Burmistrza Mikołowa