Zarządzenie Burmistrza nr 1242/124/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok