Zarządzenie Burmistrza nr 1240/122/17 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok