Zarządzenie Burmistrza nr 1238/120/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej