Zarządzenie Burmistrza nr 1237/119/17 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych