Zarządzenie Burmistrza nr 1236/118/17 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej