Zarządzenie Burmistrza nr 1235/117/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów, dotyczących wejścia Gminy Mikołów w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.