Zarządzenie Burmistrza nr 1234/116/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok