Zarządzenie Burmistrza nr 1229/1111/17 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok