Zarządzenie Burmistrza nr 1228/110/17 w sprawie wycofania błędnego załącznika nr 1 pn. "Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok" stanowiącego integralna część sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1209/91/17 z dnia 28.03.2017 oraz przyjęcia prawidłowego załącznika nr 1 pn. "wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok, stanowiązego integralną część sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok