Zarządzenie Burmistrza nr 1226/108/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok