Zarządzenie Burmistrza nr 1225/107/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok