Zarządzenie Burmistrza nr 1221/103/17 w sprawie sposobu podziału środków na 2017 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów