Zarządzenie Burmistrza nr 1219/101/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok