Zarządzenie Burmistrza nr 1215/97/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 ro