Zarządzenie Burmistrza nr 1208/90/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2016 rok