Zarządzenie Burmistrza nr 1213/95/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej