Zarządzenie Burmistrza nr 1211/93/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok