Zarządzenie Burmistrza nr 1210/92/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej