Zarządzenie Burmistrza nr 1209/91/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok