Zarządzenie Burmistrza nr 1206/88/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości