Zarządzenie Burmistrza nr 1204/86/17 w sprawie  zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok