Zarządzenie Burmistrza nr 1198/80/17 w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji